wpe1A.jpg (2636 bytes)
E-MAIL
*
FORSIDE
GRUS
KNUSNING
GENBRUG
TRANSPORT
SIGTEVÆV
GENERATORER
CO-MEC
NYHEDER
ANLÆGSEKSEMPLER
BRUGT UDSTYR
PROJEKTERING
REFERENCER
ADMINISTRATION

 Hørning Maskinfabrik A/S
Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458

 Referencer

Det er jo nye ordrer der tæller, men lad os alligevel nævne
nogle tidligere.

Bullrush, Irland Sterilisering af muld
DSV Teknik, Anlæg & Miljø A/S, Næstved Slaggesorterer
Westerstede, Tyskland Sortering af komposteret affald. Leveret med 43 kVA dieselgenerator
RGG A/S, Ravnegårdens grusgrav Komplet Sortere- og Vaskeanlæg med COMEC sandskovlhjul
NOAH, Brevik i Norge Sorterer til organisk specialaffald 
Studstrupværket Katholm Kalkbrud. Transportanlæg for afsvovlingsprodukt og flyveaske.
Århus Kommune Forsortering af affald.
Hadsund Fjernvarme Frasortering af stål.
Knudmoseværket Herning Slaggesorteringsanlæg.
Århus Kommune Anlæg til sortering af bygge- og anlægsaffald.
Teknik & Miljø Holme-Olstrup Anlæg til behandling af forbrændingsslagger.
Grenå Kommune Genbrugsanlæg.
Danisco Nakskov sukkerfabrik. Transportanlæg for roetoppe.
I/S Amagerforbrænding Paternosterværk for sygehusaffald i papkartoner.
Frans Swartouw Rotterdam Læsseanlæg for Jernbarrer
Stålvalseværket Frederiksværk Mobilt transportanlæg
Grenå Kraftvarmeværk Modtagesilo for kul, Transportbånd med magnetseparering, kulknuser og diverse transportører
Phønix Contractors Nicaragua Knuse- og sigteanlæg
Energitjenesten Generatoranlæg til Grønlands Lufthavnsvæsen
DSB Transportanlæg for jernbaneskinner
Novopan Træindustri Kassebåndtransportører
De Danske Spritfabrikker Gårdtransportør for brændevin fra tapperi til lager