wpe1A.jpg (2636 bytes)
Hørning Maskinfabrik A/S Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458

HM-affaldssorterer til Westerstede i Tyskland

Endnu en affaldssorterer fra HM
rning Maskinfabrik har netop leveret et nyt sorteringsanlæg til Tyskland. Anlægget er leveret gennem vor tyske forhandler Oppermann & Fuss GmbH i Quickborn. Anlægget betjenes af firmaet Heinemann Müllentsorgung, og er i anvendelse på Zentraldeponie des Landkreises Ammerland i Westerstede, vest for Oldenburg. 

Anlægget anvendes til sortering af husholdningsaffald der har været udlagt i deponi, sammenblandet med træaffald, og komposteret i ca. 2 år. 

Anlægget består af en tromlesorterer med en perforeret pladetromle Ø 2 meter x ca. 7 meter. Affaldet sorteres i 4 fraktioner, 0 - 25 mm, 25 - 60 mm, 60 - 180 mm og > 180 mm. De 2 første fraktioner stakkes med båndtransportører, og de 2 sidste opsamles fra jord med læssemaskine. 2 transportsnegle fører den fine fraktion frem til den første stakketransportør. Leverancen omfatter også et 43 KVA isoleret generatoranlæg med luftkølet Deutz dieselmotor. Den perforerede pladetromle sikrer at affald ikke hænger fast i tromlen.  

 Anlægget er netop opstartet, og en kapacitetsmåling endnu ikke foretaget, men formodentlig ligger kapaciteten på 70 - 100 m3 i timen.