wpe1A.jpg (2636 bytes)
Hørning Maskinfabrik A/S Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458

HM-slaggesorterer til DSV Teknik
Anlæg & Miljø A/S Næstved

Hørning Maskinfabrik har igen leveret og monteret et slaggesorteringsanlæg til DSV Teknik, Anlæg & Miljø A/S. Denne gang i Næstved. Det første anlæg blev leveret i Holme Olstrup i 1996. De 2 anlæg er stort set ens. 

Anlægget består af en gummibeklædt påfyldningssilo med en 4 meter lang gummibeklædt frekvensreguleret vibrationsføder, som føder slaggerne ind i en sorteretromle ø 1,9 m x 4,5 meter. Tromlens rotationshastighed er ligeledes frekvensreguleret, og tromlen kører på gummibelagte bæreruller. I tromlen opdeles materialerne i 2 fraktioner, 0 - 50 mm og materialer større end 50 mm.  

Fraktionen 0 - 50 mm stakkes med en 15 meter båndtransportør med 1200 mm båndbredde, og på tværs af transportøren separerer en  4,6 kW overbåndsmagnet med 1 meter båndbredde jernforekomster fra slaggerne. 

Materialer større end 50 mm løber fra tromleenden ud på en rustfri vibrationsrende, og på tværs over renden separerer en 6,9 kW overbåndsmagnet med 1,4 meter båndbredde  jernforekomsterne fra restmaterialerne. 

Af hensyn til det omgivende miljø er tromlen indkapslet og forsynet med støvafsugning, og på grund af den gummibeklædte siloføder og de gummibelagte bæreruller for tromlen er anlægget yderst støjsvagt. Anlægget fungerer til DSV`s fulde tilfredshed.