wpe1A.jpg (2636 bytes)
Hørning Maskinfabrik A/S Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458
FORSIDE
Anlægsoversigt
E-MAIL

HM-affaldssorterer til NOAH A/S i Brevik 

Hørning Maskinfabrik har for nylig leveret og indkørt et rundsortereanlæg hos NOAH i Brevik. 
Noah ejes af den norske stat, Norsk Hydro, Norske Skovindustrier, cementfabrikken Norcem m.fl. 

Anlægget anvendes til sortering af organisk specialaffald.
Affaldet kan indeholde eksplosive luftarter, hvorfor alt el-udstyr er i eksplosionssikker EX-udførelse, ligesom det helt indkapslede anlæg har indbygget sprinkleranlæg, udsugningsanlæg og et varslingssystem der måler koncentration af eksplosive luftarter. Anlægget drives el-hydraulisk. 

Under tilsætning af fint træflis læsses affaldet med kran på anlæggets vibrationsføder, der fører affaldet til den perforerede tromle. Anlægget sorterer affaldet i fraktionerne 0 - 30 mm og > 30 mm. 4 transportsnegle fordeler gennemfaldet fra tromlen i containere, som skubbes ind under maskinen. For at sikre jævn fordeling af affaldet i containerne, skifter tromlen periodisk omdrejningsretning. Roterende børster på begge sider af tromlen sikrer at tromlen altid er ren, således at rengøringsarbejde reduceres til et minimum. De fyldte containere køres til naboen Norcem, der anvender det som brændselstilskud i sine cementovne. 

Sagt i al beskedenhed har vi fået megen ros fra Noah for opgavens perfekte løsning.

Retur Nyhedsoversigt