wpe1A.jpg (2636 bytes)
Hørning Maskinfabrik A/S Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458

Teknik og Udtryk i Generatoranlæg

Hvad er generatoranlæg

Et generatoranlæg består i de fleste tilfælde af en benzin- eller dieselmotor, tilkoblet en generator der kan producere elektricitet.

Hvad kan de bruges  til

Generatoranlæg bruges til at levere elektricitet i nødstilfælde,  eller på steder liggende langt væk fra elforsyningsnet.
I specielle tilfælde kan der ligge el-tarifmæssige årsager til grund for brug af generator. For eksempel til at tage toppen af belastningen, og dermed begrænse en max-afgift, eller til at udskyde en kostbar udbygning af elforsyningsnettet.

Stationær drift

leveret på ramme, eventuelt med påbygget eltavle. Opstilling i maskinrum el "kiosk"
Flytbar drift Udførelse i container eller på trailer. Opstilling på sted hvor forsyning er påkrævet.
Eventuel stikbar installation for hurtig og sikker tilkobling.
Støjdæmpning Især til flytbar drift udføres støjdæmpning. Der kan leveres så stor dæmpning, at generator kan holdes i drift tæt på syge- og plejerum.
UPS (No Break) I forbindelse med EDB-anlæg, operationsafdelinger m.m., udføres ofte anlæg der kan skifte fra net til reserve, uden brud i forsyningen. Reserven udgøres da af et akkumulatorbatteri. Prisen på et sådant, er stort set proportional med den tid det skal kunne holde forsyningen.
Det bliver derfor meget dyrt hvis man vil sikre sig mange timers sikker forsyning.
Løsningen er et tilkoblet generatoranlæg med automatisk start. Akkumulatorbatteriet behøver da ikke have kapacitet til mere end nogle få minutter.
Tarifdrift Tarifdrift. Større virksomheder har ofte en el-tarif der er baseret på betaling efter det største maksimum man i årets løb er oppe på.
Da kan der være økonomi i at lade en dieselgenerator gå ind og aflaste, når maksimum går over en indstillet grænse.
Har man i forvejen en generator til reserveforsyning, eller ønsker det, så er der ingen tvivl...... det er en god ide.
Netkontaktor Til/frakobler nettet
Generatorkontaktor Til/frakobler generator
kVA Angiver en effekt i kilovoltampere. En belastning på 20 ampere giver ved 230 volt 4.600 voltampere, svarende til 4,6 kVA (kilo betyder i denne forbindelse 1.000)
hk Angiver en effekt, for eksempel for en motor. Regn som tommelfingerregel med, at der skal 1,5 hk til at give 1,0 kVA generatoreffekt.
A Angiver strøm i ampere. I 3-fase drift svarer 1 kVA til ca. 1,5 ampere
V Angiver spænding i volt. Normal driftspænding i Danmark er 230/400 volt
Det danske net er 3-faset. Mellem fase og nul er der 230 volt og mellem faserne 400 volt