wpe1A.jpg (2636 bytes)
Hørning Maskinfabrik A/S Århusvej 18 * 8362 Hørning * Telefon 8692 1666 * Fax 8692 3458

Hvem har behov for Generatoranlæg

Centre med store arealer

Mindre centre og butikker kan forsynes reglementeret med akkumulatorforsynede anlæg.
Drejer det sig om butiks- og idrætscentre med store arealer, da er løsningen et dieselbaseret anlæg.
Et sådant anlæg forbindes til det normale forsyningsanlæg. Anlægget måler løbende om den offentlige forsyning er  til stede. Er den ikke det, starter anlæget. Helt ned til 5 sekunder efter er der lys og alle tilkoblede funktioner fungerer, herunder automatiske døre, kasseapparater med mere.
Plejehjem Reserveforsyning af plejehjem og mindre sygehuse m.m.
Fælles nødgenerator på trailer, standardiseret tilslutning på institutionerne. Administreres ordningen af det lokale beredskab, kan reserveforsyning normalt være oppe og køre under en time efter nedbrud. En billig sikring for kommune og amt.
Fjerne
Arbejdspladser
I Danmark er der sjældent langt til offentlig elforsyning. Det hænder dog, for eksempel i grusgrave. Her er der ydermere behov for en fleksibel forsyning der kan flyttes til optagningsstederne.
Ved levering af maskiner til udlandet, er det mere normalt at levere elforsyning med.
Skibe På skibe har man altid haft en lysmaskine. Den skal give strøm til lys, pumper, madlavning og kommunikation, ikke mindst når skibet ligger i havn.
Håndværkere Ved skiftende arbejdspladser og ved uheld, kan det være praktisk at have en generator med. Herved sikres hurtig forsyning til lys, værktøj og pumper m.m.
Sprinkleranlæg Sprinkleranlæg til brandsikring kræver sikker elforsyning. Det kan være svært at skaffe 2 uafhængige offentlige elforsyninger. Her kommer en generator ind som nummer 2.
Steder med krav om sprinkleranlæg har ofte behov for en nødgenerator til Nød- og panikbelysning. Det er økonomisk at projektere med et fælles anlæg.
Farligt arbejde Ved visse typer arbejde kan det være farligt,  hvis elforsyningen pludselig forsvinder.
At lyset går ud, er i sig selv galt nok, men i nogle tilfælde er det også farligt at maskiner ikke kan manøvrere.
Processer Nogle processer kan ikke undvære elektricitet i længere tid.
Dyrehold At det kan være dyrplagende ikke at kunne malke køer er kendt, men på større landbrug kan det være svært at fodre uden elektricitet.
Da det her ikke er så vigtig at forsyningen genoptages straks, kan en billig løsning være  en traktordrevet generator og manuel elektrisk tilkobling.
EDB

UPS !!

Ved forsyning til EDB-anlæg, er der det særlige problem, at sådanne anlæg ikke tåler et brud i forsyningen.
Her benyttes derfor UPS-anlæg med indbygget eller tilsluttet akkumulatorbatteri.
Af økonomiske grunde kan det alligevel være en god ide at tænke på generator.
Se også på siden med UDTRYK.
Tarifdrift Virksomheder kan have  en el-tarif, der delvist er baseret på den i et tidsrum størst optagne effekt. Dette store maksimum indtræffer normalt ikke mere end 2-3 gange pr. år.
Med det nødvendige måleudstyr til at konstatere behovet, og en generator tilkoblet, kan der spares en væsentlig afgift ved få timers generatordrift.
Har man  i forvejen en generator til reserveforsyning, er der jo ikke så meget at tænke på.
Spildvarme Har en generator stor driftstid, og er der behov for varme, bør det overvejes, om spildvarmen kan udnyttes. Det er penge lige ned i foret.